password : almutmiz.net

VIP MEMBER (IM Products) Image result for vip member png

 

password : almutmiz.net

ipt>w()">


#EXTINF:-1,RTP 1 Low
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/1.ts
#EXTINF:-1,RTP 1
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/5.ts
#EXTINF:-1,RTP 1 HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/9.ts
#EXTINF:-1,RTP 1 Full HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4546.ts
#EXTINF:-1,RTP 2 Low
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/2.ts
#EXTINF:-1,RTP 2
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/6.ts
#EXTINF:-1,RTP 2 HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/10.ts
#EXTINF:-1,RTP 2 Full HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4550.ts
#EXTINF:-1,SIC Low
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/3.ts
#EXTINF:-1,SIC
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4841.ts
#EXTINF:-1,SIC HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/11.ts
#EXTINF:-1,SIC Full HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4547.ts
#EXTINF:-1,TVI Low
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4.ts
#EXTINF:-1,TVI
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4840.ts
#EXTINF:-1,TVI HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/12.ts
#EXTINF:-1,TVI Full HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4548.ts
#EXTINF:-1,SIC Notícias
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/13.ts
#EXTINF:-1,SIC Notícias HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/14.ts
#EXTINF:-1,TVI 24 LOW
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/16.ts
#EXTINF:-1,TVI 24
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/17.ts
#EXTINF:-1,RTP 3 LOW
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/18.ts
#EXTINF:-1,RTP 3
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/19.ts
#EXTINF:-1,RTP 3 HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/3977.ts
#EXTINF:-1,CMTV Low
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/3972.ts
#EXTINF:-1,CMTV
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/23.ts
#EXTINF:-1,CMTV HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/24.ts
#EXTINF:-1,CMTV Full HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4578.ts
#EXTINF:-1,TVI Ficção
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/20.ts
#EXTINF:-1,Canal Q
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/21.ts
#EXTINF:-1,A Bola TV
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/22.ts
#EXTINF:-1,SIC Mulher
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/15.ts
#EXTINF:-1,Sic Mulher Full HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/3978.ts
#EXTINF:-1,SIC Radical
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/25.ts
#EXTINF:-1,SIC Radical Full HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/26.ts
#EXTINF:-1,Globo
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/28.ts
#EXTINF:-1,Globo Premium
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/27.ts
#EXTINF:-1,TV Record
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/29.ts
#EXTINF:-1,TV Record Full HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/30.ts
#EXTINF:-1,TVI Reality
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/31.ts
#EXTINF:-1,RTP Memória
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/33.ts
#EXTINF:-1,Porto Canal LOW
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/34.ts
#EXTINF:-1,Porto Canal
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/35.ts
#EXTINF:-1,Porto Canal HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/3976.ts
#EXTINF:-1,SIC Caras
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/36.ts
#EXTINF:-1,Sic Caras HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/37.ts
#EXTINF:-1,SportTV MultiPlay
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4574.ts
#EXTINF:-1,SportTV+
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/38.ts
#EXTINF:-1,SportTV+  HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/39.ts
#EXTINF:-1,SportTV 1 LOW
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/40.ts
#EXTINF:-1,SportTV 1
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/45.ts
#EXTINF:-1,SportTV 1 HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/50.ts
#EXTINF:-1,SportTV 1 Full HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/55.ts
#EXTINF:-1,SportTV 2 LOW
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/41.ts
#EXTINF:-1,SportTV 2
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/46.ts
#EXTINF:-1,SportTV 2 HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/51.ts
#EXTINF:-1,SportTV 2 Full HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/56.ts
#EXTINF:-1,SportTV 3 LOW
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/42.ts
#EXTINF:-1,SportTV 3
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/47.ts
#EXTINF:-1,SportTV 3 HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/52.ts
#EXTINF:-1,SportTV 3 Full HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/57.ts
#EXTINF:-1,SportTV 4 LOW
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/43.ts
#EXTINF:-1,SportTV 4
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/48.ts
#EXTINF:-1,SportTV 4 HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/53.ts
#EXTINF:-1,SportTV 4 Full HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/58.ts
#EXTINF:-1,SportTV 5 LOW
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/44.ts
#EXTINF:-1,SportTV 5
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/49.ts
#EXTINF:-1,SportTV 5 HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/54.ts
#EXTINF:-1,SportTV 5 Full HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/59.ts
#EXTINF:-1,BTV LOW
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/60.ts
#EXTINF:-1,BTV
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/61.ts
#EXTINF:-1,BTV HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/62.ts
#EXTINF:-1,BTV Full HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/63.ts
#EXTINF:-1,Sporting TV LOW
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/64.ts
#EXTINF:-1,Sporting TV
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/65.ts
#EXTINF:-1,Sporting TV HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/66.ts
#EXTINF:-1,Disney Channel
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/67.ts
#EXTINF:-1,Nickelodeon
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/68.ts
#EXTINF:-1,Nick Jr.
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4663.ts
#EXTINF:-1,SIC K
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/69.ts
#EXTINF:-1,Panda
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/70.ts
#EXTINF:-1,Panda Biggs
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/71.ts
#EXTINF:-1,Disney Junior
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/72.ts
#EXTINF:-1,Baby TV
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/73.ts
#EXTINF:-1,Baby Fisrt
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/74.ts
#EXTINF:-1,JimJam
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/76.ts
#EXTINF:-1,Cartoon Network
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/75.ts
#EXTINF:-1,TVCine 1 LOW
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/77.ts
#EXTINF:-1,TVCine 1
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/81.ts
#EXTINF:-1,TVCine 1 HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4003.ts
#EXTINF:-1,TVCine 1 Full HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/85.ts
#EXTINF:-1,TVCine 2 LOW
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/78.ts
#EXTINF:-1,TVCine 2
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/82.ts
#EXTINF:-1,TVCine 2 HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4004.ts
#EXTINF:-1,TVCine 2 Full HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/86.ts
#EXTINF:-1,TVCine 3 LOW
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/79.ts
#EXTINF:-1,TVCine 3
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/83.ts
#EXTINF:-1,TVCine 3 HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4005.ts
#EXTINF:-1,TVCine 3 Full HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/87.ts
#EXTINF:-1,TVCine 4 LOW
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/80.ts
#EXTINF:-1,TVCine 4
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/84.ts
#EXTINF:-1,TVCine 4 HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4006.ts
#EXTINF:-1,TVCine 4 Full HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/88.ts
#EXTINF:-1,TVSéries
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/89.ts
#EXTINF:-1,TVSéries Full HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/90.ts
#EXTINF:-1,AMC Low
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4660.ts
#EXTINF:-1,AMC
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/91.ts
#EXTINF:-1,AMC Full HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4813.ts
#EXTINF:-1,Cinemundo
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/92.ts
#EXTINF:-1,Hollywood
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/93.ts
#EXTINF:-1,Hollywood Full HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/94.ts
#EXTINF:-1,AXN Black LOW
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/96.ts
#EXTINF:-1,AXN Black
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/97.ts
#EXTINF:-1,AXN Black Full HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/98.ts
#EXTINF:-1,AXN LOW
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/99.ts
#EXTINF:-1,AXN
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/100.ts
#EXTINF:-1,AXN HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4661.ts
#EXTINF:-1,AXN Full HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/101.ts
#EXTINF:-1,FOX Life
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/102.ts
#EXTINF:-1,FOX Life Full HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/103.ts
#EXTINF:-1,FOX LOW
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/104.ts
#EXTINF:-1,FOX
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/105.ts
#EXTINF:-1,Fox HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4816.ts
#EXTINF:-1,FOX Full HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/106.ts
#EXTINF:-1,SyFy
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/107.ts
#EXTINF:-1,SyFy HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/108.ts
#EXTINF:-1,SyFy Full HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4007.ts
#EXTINF:-1,Fox Movies HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4817.ts
#EXTINF:-1,Fox Crime
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4818.ts
#EXTINF:-1,FOX Crime HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/109.ts
#EXTINF:-1,FOX Crime Full HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/110.ts
#EXTINF:-1,FOX Movies
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/111.ts
#EXTINF:-1,FOX Comedy LOW
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/112.ts
#EXTINF:-1,FOX Comedy
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/113.ts
#EXTINF:-1,FOX Comedy Full HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/114.ts
#EXTINF:-1,AXN White LOW
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/115.ts
#EXTINF:-1,AXN White
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/116.ts
#EXTINF:-1,AXN White Full HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/117.ts
#EXTINF:-1,Crime Investigation
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/131.ts
#EXTINF:-1,E! Entertainment
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/95.ts
#EXTINF:-1,TLC
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/118.ts
#EXTINF:-1,My Cuisine
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/3974.ts
#EXTINF:-1,24 Kitchen
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4575.ts
#EXTINF:-1,24 Kitchen Full HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/119.ts
#EXTINF:-1,Food Network
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/120.ts
#EXTINF:-1,MCS Extreme
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/122.ts
#EXTINF:-1,UK: ANN7 South Africa
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/525.ts
#EXTINF:-1,UK: At The Races
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/526.ts
#EXTINF:-1,UK: BBC One
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/527.ts
#EXTINF:-1,UK: BBC Three
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/523.ts
#EXTINF:-1,UK: BOXNATION
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/530.ts
#EXTINF:-1,UK: British Eurosport2
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/474.ts
#EXTINF:-1,UK: BT Sport 1
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/531.ts
#EXTINF:-1,UK: BT Sport 2
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/532.ts
#EXTINF:-1,UK: BT Sport 3
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/534.ts
#EXTINF:-1,UK: BT Sport ESPN
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/533.ts
#EXTINF:-1,UK: Cartoon Network UK
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/476.ts
#EXTINF:-1,UK: CBS Action
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/477.ts
#EXTINF:-1,UK: CBS Drama
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/478.ts
#EXTINF:-1,UK: Chelsea TV
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/479.ts
#EXTINF:-1,UK: CNBC Europe
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/480.ts
#EXTINF:-1,UK: CNN
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/536.ts
#EXTINF:-1,UK: Comedy Central HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/481.ts
#EXTINF:-1,UK: Crime Investigation
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/483.ts
#EXTINF:-1,UK: Discovery
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/484.ts
#EXTINF:-1,UK: Discovery History
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/485.ts
#EXTINF:-1,UK: Discovery Science
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/486.ts
#EXTINF:-1,UK: Discovery Shed UK
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/487.ts
#EXTINF:-1,UK: Discovery Turbo
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/488.ts
#EXTINF:-1,UK: Disney Channel
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/490.ts
#EXTINF:-1,UK: Disney Junior
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/491.ts
#EXTINF:-1,UK: Disney XD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/489.ts
#EXTINF:-1,UK: E! Entertainment
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/492.ts
#EXTINF:-1,UK: Eurosport
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/537.ts
#EXTINF:-1,UK: Fine Living Network
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/493.ts
#EXTINF:-1,UK: FOX HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/494.ts
#EXTINF:-1,UK: FOX Sport 1
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/538.ts
#EXTINF:-1,UK: History UK
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/496.ts
#EXTINF:-1,UK: Horror Channel UK
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/497.ts
#EXTINF:-1,UK: INVESTIGATION DISCOVERY
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4217.ts
#EXTINF:-1,UK: MTV Base HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/498.ts
#EXTINF:-1,UK: MTV Dance HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/499.ts
#EXTINF:-1,UK: MTV Hits!
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/500.ts
#EXTINF:-1,UK: MTV Live HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/501.ts
#EXTINF:-1,UK: MTV Music UK
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/502.ts
#EXTINF:-1,UK: MTV Rocks UK
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/503.ts
#EXTINF:-1,UK: MUTV HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/504.ts
#EXTINF:-1,UK: Nat Geo Wild HD UK
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/505.ts
#EXTINF:-1,UK: National Geographic HD UK
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/506.ts
#EXTINF:-1,UK: Nick Junior
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/508.ts
#EXTINF:-1,UK: Nickelodeon
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/509.ts
#EXTINF:-1,UK: NickToons
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/510.ts
#EXTINF:-1,UK: Premier Sport
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/540.ts
#EXTINF:-1,UK: PREMIER SPORTS HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/511.ts
#EXTINF:-1,UK: Racing UK
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/541.ts
#EXTINF:-1,UK: Russia Today
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/542.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Atlantic
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/513.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Living 1
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/517.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Movies Action
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/512.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Movies Comedy
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/514.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Movies Disney
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/518.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Movies Family
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/515.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Movies Greats
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/516.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Movies Modern
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/519.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY News
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/543.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Sports 1
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4344.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Sports 2
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4343.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Sports 3
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4342.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Sports 4
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4341.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Sports F1 HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4186.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Sports Mix
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/520.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Thriller Movies
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/521.ts
#EXTINF:-1,UK: SyFy HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/522.ts
#EXTINF:-1,USA:  ESPN HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/1624.ts
#EXTINF:-1,USA:  Food Network HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/1625.ts
#EXTINF:-1,USA: ANN7
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/1627.ts
#EXTINF:-1,USA: beIN SPORTS HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4161.ts
#EXTINF:-1,USA: C-Span
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/1616.ts
#EXTINF:-1,USA: C-Span 2
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/1617.ts
#EXTINF:-1,USA: C-Span 3
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/1618.ts
#EXTINF:-1,USA: CBS News
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/1619.ts
#EXTINF:-1,USA: Cinemax East
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4150.ts
#EXTINF:-1,USA: CNBC
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/1626.ts
#EXTINF:-1,USA: DISCOVERY SHOWCASE
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4138.ts
#EXTINF:-1,USA: E! Entertainment
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/1634.ts
#EXTINF:-1,USA: ESPN NEWS
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4132.ts
#EXTINF:-1,USA: HBO HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/1641.ts
#EXTINF:-1,USA: HBO ZONE
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4114.ts
#EXTINF:-1,USA: LIFE TIME
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4109.ts
#EXTINF:-1,USA: NBC HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4089.ts
#EXTINF:-1,USA: NHL NETWORK
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4077.ts
#EXTINF:-1,USA: NHLTV NETWORK HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4076.ts
#EXTINF:-1,USA: NICKELODEON KIDS
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4074.ts
#EXTINF:-1,USA: NICKTOONS
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4073.ts
#EXTINF:-1,USA: OWN HD (Oprah Winfrey TV)
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4071.ts
#EXTINF:-1,USA: PAC-12 Net. (Arizona)
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/1636.ts
#EXTINF:-1,USA: PAC-12 Net. (Bay Area)
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/1637.ts
#EXTINF:-1,USA: PAC-12 Net. (Los Angeles)
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/1638.ts
#EXTINF:-1,USA: PAC-12 Net. (Moutain)
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/1639.ts
#EXTINF:-1,USA: PAC-12 Net. (Oregon)
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/1640.ts
#EXTINF:-1,USA: PAC-12 Network Live
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/1635.ts
#EXTINF:-1,USA: PAC-12 Washington
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/1621.ts
#EXTINF:-1,USA: QVC Beauty IQ
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4069.ts
#EXTINF:-1,USA: Showtime 2 HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4065.ts
#EXTINF:-1,USA: Starz Cinema
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4059.ts
#EXTINF:-1,USA: Starz Encore East
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4055.ts
#EXTINF:-1,USA: Starz West
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4053.ts
#EXTINF:-1,USA: SYFY HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4052.ts
#EXTINF:-1,USA: T.N.T
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4051.ts
#EXTINF:-1,USA: TBS HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4049.ts
#EXTINF:-1,USA: TRU TV
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4044.ts
#EXTINF:-1,USA: TRUE MOVIES
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4043.ts
#EXTINF:-1,USA: WGN News TV
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/1622.ts
#EXTINF:-1,USA: WWE
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/1614.ts
#EXTINF:-1,USA: NFL Now
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/159.ts
#EXTINF:-1,USA/CA: TSN 1*
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/1629.ts
#EXTINF:-1,USA/CA: TSN 2
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/1630.ts
#EXTINF:-1,USA/CA: TSN 3*
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/1631.ts
#EXTINF:-1,USA/CA: TSN 4
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/1632.ts
#EXTINF:-1,USA/CA: TSN 5*
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/1633.ts
#EXTINF:-1,BR: A.E
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/578.ts
#EXTINF:-1,BR: Animal Planet
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/579.ts
#EXTINF:-1,BR: AXN HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/581.ts
#EXTINF:-1,BR: Band HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/582.ts
#EXTINF:-1,BR: BAND SPORTS
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/583.ts
#EXTINF:-1,BR: BandNews
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/584.ts
#EXTINF:-1,BR: Cinemax
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/589.ts
#EXTINF:-1,BR: Combate HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/590.ts
#EXTINF:-1,BR: Discovery Channel HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/592.ts
#EXTINF:-1,BR: Discovery Turbo
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/597.ts
#EXTINF:-1,BR: Disney Channel
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/598.ts
#EXTINF:-1,BR: E!
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/601.ts
#EXTINF:-1,BR: ESPN
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/604.ts
#EXTINF:-1,BR: ESPN Brasil HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/605.ts
#EXTINF:-1,BR: FOX HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/608.ts
#EXTINF:-1,BR: Fox Sports 2
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/610.ts
#EXTINF:-1,BR: FOX Sports HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/611.ts
#EXTINF:-1,BR: Globo
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/613.ts
#EXTINF:-1,BR: Globo News
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/614.ts
#EXTINF:-1,BR: Globo RJ HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/615.ts
#EXTINF:-1,BR: H2 HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/620.ts
#EXTINF:-1,BR: HBO 2 HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/621.ts
#EXTINF:-1,BR: HBO HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/623.ts
#EXTINF:-1,BR: HBO Plus HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/624.ts
#EXTINF:-1,BR: History Channel
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/626.ts
#EXTINF:-1,BR: ID
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/587.ts
#EXTINF:-1,BR: Lifetime
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/630.ts
#EXTINF:-1,BR: Max
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/629.ts
#EXTINF:-1,BR: MegaPix
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/631.ts
#EXTINF:-1,BR: MTV
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/633.ts
#EXTINF:-1,BR: NAT GEO
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/635.ts
#EXTINF:-1,BR: Nick Jr
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/637.ts
#EXTINF:-1,BR: Nickelodeon
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/638.ts
#EXTINF:-1,BR: PFC
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/655.ts
#EXTINF:-1,BR: Record
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/640.ts
#EXTINF:-1,BR: RECORD NEWS
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/646.ts
#EXTINF:-1,BR: RedeTV!
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4810.ts
#EXTINF:-1,BR: SBT HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/647.ts
#EXTINF:-1,BR: Space HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/648.ts
#EXTINF:-1,BR: SporTV 2 HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/649.ts
#EXTINF:-1,BR: SporTV 3 HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/650.ts
#EXTINF:-1,BR: SporTV HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/651.ts
#EXTINF:-1,BR: SporTV Premiere
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/607.ts
#EXTINF:-1,BR: Telecine Action HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/656.ts
#EXTINF:-1,BR: Telecine Cult
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/657.ts
#EXTINF:-1,BR: Telecine Fun HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/658.ts
#EXTINF:-1,BR: Telecine Pipoca HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/659.ts
#EXTINF:-1,BR: Telecine Premium HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/660.ts
#EXTINF:-1,BR: Telecine Touch HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/661.ts
#EXTINF:-1,BR: TLC
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/662.ts
#EXTINF:-1,BR: TNT HD
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/663.ts
#EXTINF:-1,BR: TV Gazeta
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4811.ts
#EXTINF:-1,BR: Tve-RS
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4812.ts
#EXTINF:-1,BR: Universal Channel
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/666.ts
#EXTINF:-1,BR: Warner Channel
http://62.210.188.98:8000/live/tiago_sousa/francosousa/669.ts
 

About the author

xy889

Leave a Comment

Facebook
Twitter
Google+0
Linkedin0
Total
0
Skip to toolbar